--> Interact Consultancy, bedrijfsadviseurs met een heldere kijk op zaken <
 

Interact Consultancy

Interact Consultancy is een adviesbureau gespecialiseerd in het op efficiente wijze duurzaam verhogen van rendementen van organisaties. De focus ligt daarbij op 3 belangrijke pijlers: effectiviteit van bedrijfsprocessen, het gedrag van medewerkers en de besturingsmechansimen.

Onze ervaring is dat veel bedrijfsprocessen in zeer hoge mate aan efficientie kunnen winnen. Vaak zijn er in de loop van de tijd allerlei sub-processen ontstaan en veelal vertonen processen tijdrovende en kostbare knelpunten. In-efficienties van 25% of meer zijn eerder regel dan uitzondering. Door hier samen met de medewerkers van uw organisatie zeer kritisch naar te kijken, de knelpunten te identificeren en vervolgens het hele proces  volgens het LEAN principe opnieuw in te richten, wordt enorm aan efficientie (en dus tijd en geld) gewonnen. Dit leidt tot hogere klanttevredenheid en medewerkertevredenheid. Daarnaast bespaart u enorm op kosten. De door ons gerealiseerde financiele besparingen gaan bijna altijd de 10% te boven.                                                       lees meer ..

Onze tweede pijler is het gedrag van uw medewerkers.  Onze bottom-up benadering maakt dat medewerkers op ieder niveau binnen de organisatie meer betrokkenheid en gedrevenheid tonen, dat zij zich persoonlijk en gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de prestaties van de organisatie, haar continuiteit en succes! Of het nu een cultuurtraject betreft of een procesoptimalisatie: Tijdens het gehele traject worden zij betrokken en werken wij intensief met hen samen. Hierdoor ontstaat altijd enthousiasme en dus een maximaal draagvlak voor de beoogde verandering.                                                                lees meer ..

De derde pijler betreft het totaal aan Interne communicatie Kernwaarden Praktijkcase Woningcorporatie De Goede Woningbestuursmechanismen binnen organisaties. Dit omvat zaken als leiderschapskwaliteiten, vaardigheden, het gedrag van het management maar ook het beschikbare instrumentarium (business process management) om medewerkers en processen optimaal aan te sturen. Juist deze pijler maakt dat de andere twee aan waarde winnen.                                                                                                                 lees meer ..

 Gerichte meetbare aanpak Gekoppeld aan een gedreven team

Wij bepalen per opdracht welke aanpak het meest optimaal aansluit op de wensen van de klant en de te behalen resultaten. Hierbij bieden wij gedurende het proces een maximale transparantie inzake wat wij doen en hoe wij het doen. 

Voor een succesvolle aanpak stellen wij een drietal principes centraal:

VISIE en VOORBEELDGEDRAG
AFSPREKEN en AANSPREKEN
BOUWEN en VERTROUWEN

Gekoppeld aan onze gedrevenheid bereiken wij op deze wijze rendementen van 300% (onze kosten versus onze baten). 

lees meer ..

 

 

 Design: FCSST - Dubai - 2010        All Rights Reserved Interact

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -